Sapnice

Sapnica je nosač nuklearnog gorivog sklopa. Izrađujemo 15 tipova sapnica od specijalnog nehrđajućeg čelika i 3 vrste lisnih opruga od legure nikla. Na standardnom proizvodu imamo 850 lokacija na kojima vršimo vizuelnu i ručnu kontrolu, te mjerenje na koordinatnoj mjernom stroju (CMM) i konturografu.

Proizvodi pripadaju u safety-related grupu proizvoda, te se proizvodni i inspekcijski procesi vode prema odobrenim specifikacijama i zahtjevima standarda NQA-1.

Nuklearna sigurnost je jedini prioritet

Kultura sigurnosti: organizacijske vrijednosti I ponašanje koje čine nuklearnu sigurnost jedinim prioritetom. Koncept nuklearne sigurnosti prva je prihvaćena vrijednost koja nikad nije napuštena.

Briga za okoliš

Nuklearna energija ima vrlo mali utjecaj na okoliš, posebno u odnosu na proizvedeni broj kilowata. Nuklearne elektrane ne emitiraju škodljive plinove, a traže relativno malenu površinu za proizvodnju u usporedbi s drugim izvorima kao što su vjetroelektrane. Nema negativnih utjecaja na vodu, tlo, zrak, naselja i živi svijet.
Ovdje je link na web stranicu našeg kupca Westinghouse Nuclear.
Ovdje je link na web stranicu nuklearne elektrane Krško.

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!