Teh4Ind – Nabava

Roba 01 – Obavijest o nabavi

The procurement is being conducted based on Appendix 4. Procurement procedures for Entities not subject to Law on Public, Call for project proposals “Competence and Development of SMEs”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: 25.05.2018.
PUBLICATION REF.: Supplies 01

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:
Teh-Cut Ltd., PIN: 04502469231
Nikole Šopa 28, 10410 Velika Gorica

CONTACT INFORMATION:
Contact person: Duško Radović
Contact phone: +385 1 3440 900
E-mail address: dusko.radovic@teh-cut.hr

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:
Subject of procurement are New technologies for the modernization and automation of the metal machining process and education services aimed at training the company’s employees for efficient use and handling of new technology.

The procurement subject is divided into 4 lots and tenderers have the option of submitting bids for one, more than one or all 4 lots of procurement subject:

  • Lot 1: Robotized Cells Type A and Type B and education of employees
  • Lot 2: Deephole drilling center and education of employees
  • Lot 3: Milling machine type A and education of employees
  • Lot 4: Milling machine type B and education of employees

All the machines that are subject of the procurement include delivery, installation and commissioning. All the supplies which are subject of the procurement will be provided at the Contracting Authority’s location of the production facility. Supplies offered must be new.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: Supplies (publication of the Procurement notice)

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: 14.06.2018. until 15,00 h

The offer, together with other appropriate documentation, has to be made in Croatian or English language. The offers shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Teh-Cut d.o.o., Nikole Šopa 28, 10410 Velika Gorica.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.teh-cut.hr/hr/teh4ind/procurement/ (this page). Communication and any other information exchange between the Contracting Authority and respective Tenderers shall be made in written form. Tenderers’ written requests for clarification shall be submitted to the email address: dusko.radovic@teh-cut.hr.

DOCUMENTATION:
Procurement ref.: Supplies 01 – Procurement notice
Procurement ref.: Supplies 01 – Procurement documentation

The documentation can be downloaded HERE.

CLARIFICATIONS REGARDING THE PROCUREMENT DOCUMENTATION – NO.1 AND MODIFICATION OF PROCUREMENT DOCUMENTATION NO.1 CAN BE DOWNLOADED HERE.

If you are having trouble with downloading the documentation, please contact us on number +385 1 3440 900.

The deadline for submission of offer has expired. The procedure is completed.

Roba 03 – Obavijest o nabavi

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), Poziva na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“

DATUM OBJAVE: 16.7.2018.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: Roba 03

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Teh-Cut d.o.o., OIB: 04502469231
Nikole Šopa 28, 10410 Velika Gorica

KONTAKT PODACI:
Kontakt osoba: Duško Radović
Kontakt telefon: +385 1 3440 900
Adresa elektroničke pošte: dusko.radovic@teh-cut.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su Novi softveri za simulaciju, kreiranje 3D modela te prikupljanje i obradu podataka.

Predmet nabave je podijeljen je podijeljen u 4 grupe te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više od jedne ili za sve četiri grupe predmeta nabave.

  • Grupa 1: Software za simulaciju lijevanja
  • Grupa 2: Software za CAM tehnologiju
  • Grupa 3: Software za CAD tehnologiju
  • Grupa 4: Big Data – software

Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i implementaciju rješenja te puštanje u probni rad. Sva softverska rješenja koja čine dio predmeta nabave implementirati će se i koristiti na proizvodnoj lokaciji naručitelja. Ponuđena softverska rješenja moraju biti nova.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Roba (objava Obavijesti o nabavi)

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 6.8.2018. do 15,00 h

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Teh-Cut d.o.o., Nikole Šopa 28, 10410 Velika Gorica.

ELEKTRONIČKA ADRESA / MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE / DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.teh-cut.hr/hr/teh4ind/procurement/. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: dusko.radovic@teh-cut.hr.

DOKUMENTACIJA:

  • EV: Roba 03 – Obavijest o nabavi
  • EV: Roba 03 – Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije, molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 3440 900.

Rok za dostavu ponuda je istekao. Postupak nabave je završio.

Roba 02 – Obavijest o nabavi

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), Poziva na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“

DATUM OBJAVE: 05.03.2019.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE.: Roba 02

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Teh-Cut d.o.o., OIB: 04502469231
Nikole Šopa 28, 10410 Velika Gorica

KONTAKT PODACI:
Kontakt osoba: Duško Radović
Kontakt telefon: +385 1 3440 900
Adresa elektroničke pošte: dusko.radovic@teh-cut.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je tušir preša (1 komad) i usluga edukacije zaposlenika s ciljem osposobljavanja djelatnika tvrtke za učinkovitu uporabu i rukovanje tušir prešom.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe te je Ponuditelj dužan podnijeti ponudu za cjelokupan predmet nabave.
Predmet nabave uključuje isporuku, instalaciju i puštanje u rad na lokaciji proizvodnog pogona Naručitelja. Ponuđena roba mora biti nova.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Roba (objava Obavijesti o nabavi)

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 25.03.2019. do 17,00 h
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Teh-Cut d.o.o., Nikole Šopa 28, 10410 Velika Gorica.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: https://www.teh-cut.hr/eu-projekti/teh4ind/teh4ind-nabava/. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: dusko.radovic@teh-cut.hr.

DOKUMENTACIJA:
EV: Roba 02 – Obavijest o nabavi
EV: Roba 02 – Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije, molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 3440 900.

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!