Uspješno proveden EU projekt Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Teh-Cut d.o.o.

KK.04.1.1.03.0302

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Nositelj projekta:  Teh-Cut d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 24.644.018,57 kn / 3.270.823,36 EUR

EU udio u financiranju projekta: 11.486.865,82 kn / 1.524.569,09 EUR

Razdoblje provedbe: 1. srpanj 2020. – 31. prosinca 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Tvrtka Teh-Cut d.o.o. je 31. prosinca 2023. godine uspješno završila provedbu projekta “Povećanje
energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Teh-
Cut d.o.o. “ koji je sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. Projekt
je proveden sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”. Tijelo nadležno za komponentu 1. Gospodarstvo (TK1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Provedbeno tijelo (PT) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

U okviru provedbe projekta uspješno su realizirane sljedeće projektne aktivnosti:

 1. Energetska obnova ovojnice zgrade;
 2. Izgradnja fotonaponske elektrane;
 3. Modernizacija sustava rasvjete;
 4. Zamjena kompresora i ugradnja rekuperacije topline;
 5. Ugradnja sustava za nadzor i upravljanje energentima;
 6. Provođenje zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem kompenzacije jalove energije;
 7. Zamjena postojećeg stroja energetski učinkovitijim;
 8. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 9. Upravljanje projektom;
 10. Promidžba i vidljivost.

 

Provedbom projektnih aktivnosti omogućeno je ostvarenje sljedećih rezultata:

 • Ušteda isporučene energije nakon mjera energetske učinkovitosti u iznosu od 461.778,36 kWh/god;
 • Povećanje količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 514.614,00 kWh/god;
 • Smanjenje emisije CO2 nakon provedbe aktivnosti energetske učinkovitosti i OIE za 308.97 t/god.

Ostvarenjem predviđenih rezultata postignut je specifični cilj, odnosno svrha projekta – Provesti mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini tvrtke TEH-CUT te time omogućiti smanjenje isporučene energije iz distribucijske mreže u ukupnoj potrošnji.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Teh-Cut d.o.o.

KK.04.1.1.03.0302

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Nositelj projekta:  Teh-Cut d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 24.644.018,57 kn

EU udio u financiranju projekta: 11.486.865,82 kn

Razdoblje provedbe: 1. srpanj 2020. – 30. lipanj 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Tvrtka Teh-Cut d.o.o. je u srpnju 2020. godine započela s provedbom projekta “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Teh-Cut d.o.o. “ koji je sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. Projekt se provodi sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava
„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”. Tijelo nadležno za komponentu 1. Gospodarstvo (TK1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Provedbeno tijelo (PT) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

Energetska obnova ovojnice zgrade;
Izgradnja fotonaponske elektrane;
Modernizacija sustava rasvjete;
Zamjena kompresora i ugradnja rekuperacije topline;
Ugradnja sustava za nadzor i upravljanje energentima;
Provođenje zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem kompenzacije jalove energije;
Zamjena postojećeg stroja energetski učinkovitijim;
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
Upravljanje projektom;
Promidžba i vidljivost.

 

Provedbom projektnih aktivnosti planirano je ostvarenje sljedećih rezultata:

Ušteda isporučene energije nakon mjera energetske učinkovitosti u iznosu od 461.778,36 kWh/god;
Povećanjem količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 514.614,00 kWh/god;
Smanjenjem emisije CO2 nakon provedbe aktivnosti energetske učinkovitosti i OIE za 308.97 t/god.

Ostvarenjem predviđenih rezultata postići će se specifični cilj, odnosno svrha projekta – Provesti mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini tvrtke TEH-CUT te time omogućiti smanjenje isporučene energije iz distribucijske mreže u ukupnoj potrošnji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026.

 

Više informacija na:

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Teh – Cut d.o.o.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!