InTeh

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Tvrtka Teh-Cut d.o.o. je 31. siječnja 2018. godine započela s provedbom projekta “InTeh – Jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o.“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta:  Teh-Cut d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 832.036,08 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 685.872,08 kn

EU udio u financiranju projekta: 445.816,50 kn

Razdoblje provedbe: 31. siječnja 2018. – 30. rujna 2019.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Nastupi na odabranih 5 međunarodnih sajmova
  2. Istraživanje i izrada strategije izvoza za plasman proizvoda
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom I administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest odlaskom na međunarodne sajmove i prezentacijom svojih
proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici stvoriti prilike za pristup novim inozemnim kupcima, ojačati prepoznatljivost i
konkurentnost tvrtke na međunarodnim tržištima te povećati mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj projekta je poboljšanjem uvjeta za rad tvrtke u međunarodnom okruženju povećati udio MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga u RH.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • R1 Povećani prihod od prodaje
  • R2 Povećani prihod od izvoza (prodaje u inozemstvu)
  • R3 Uspješnost međunarodnog poslovanja
  • R4 Izlazak na novo tržište

Sudjelovanjem na sajmovima u Beogradu, Leipzigu, Celju, Stuttgartu i Düsseldorfu bit će omogućeno umrežavanje i ostvarivanje kontakta s postojećim i potencijalnim kupcima i partnerima. Biti će povećana i vidljivost Tvrtke predstavljanjem pred više 100 000 posjetitelja. Ostvarenjem kontakta s potencijalnih kupaca bit će ojačan potencijal za internacionalizaciju poslovanja i ulazak na nova tržišta, jačanje prodaje te jačanje međunarodne konkurentnosti i tržišne stabilnosti tvrtke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija na:

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Teh-Cut d.o.o.

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!