Uspješno proveden EU projekt Jačanje konkurentnosti tvrtke Jedinstvo – PNO ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

KK.11.1.1.01.0319

Nositelj projekta:  Jedinstvo – PNO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 27.930.443,17 kn / 3.707.006,86 EUR

EU udio u financiranju projekta: 7.496.204,53 kn / 994.917,32 EUR

Razdoblje provedbe: 31. srpanj 2021. – 30. rujan 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Tvrtka Jedinstvo – PNO d.o.o. je 30. rujna 2023. godine uspješno završila provedbu projekta “Jačanje konkurentnosti tvrtke Jedinstvo – PNO ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ koji je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. Projekt je proveden sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih
sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ te propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, uz sudjelovanje Posredničkog tijela razine 1 (PT1): Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Posredničkog tijela razine 2 (PT2): Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

U okviru provedbe projekta uspješno su realizirane sljedeće projektne aktivnosti:

 1. Nabava i implementacija novih proizvodnih tehnologija;
 2. Inovacije procesa i organizacije poslovanja;
 3. Upravljanje projektom;
 4. Promidžba i vidljivost.

Provedbom projektnih aktivnosti ostvareni su sljedeći rezultati:

 • Povećani su tehnološki kapaciteti za manipulaciju i strojnu obradu čeličnih blokova;
 • Uspostavljen je sustav za digitalizirano upravljanje i sljedivost alata u proizvodnji;
 • Inovirani su i optimizirani proizvodni procesi pred-obrade čeličnih blokova za sapnice te skidanja srha na lisnatim oprugama;
 • Optimiziran je proces nabave komponenti korištenjem softvera za upravljanje alatima;
 • Unaprjeđen je lanac opskrbe inovacijom procesa nabave sirovina.

Ostvarenjem spomenutih rezultata postignut je specifični cilj, odnosno, svrha projekta – Povećati tržišnu konkurentnost i otpornost tvrtke Jedinstvo-PNO transformacijom poslovanja na industriju 4.0. čime je osiguran i doprinos ostvarenju općeg cilja – Zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva kroz poticanje kružnog gospodarstva i tehnološki napredne proizvodnje u metaloprerađivačkoj industriji.

Jačanje konkurentnosti tvrtke Jedinstvo – PNO ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

KK.11.1.1.01.0319

Nositelj projekta:  Jedinstvo – PNO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 27.930.443,17 kn

EU udio u financiranju projekta: 7.496.204,53 kn

Razdoblje provedbe: 31. srpanj 2021. – 30. rujan 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Tvrtka Jedinstvo – PNO d.o.o. je u srpnju 2021. godine započela s provedbom projekta “Jačanje konkurentnosti tvrtke Jedinstvo – PNO ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ koji je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. Projekt se provodi sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu
bespovratnih sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

 1. Nabava i implementacija novih proizvodnih tehnologija;
 2. Inovacije procesa i organizacije poslovanja;
 3. Upravljanje projektom;
 4. Promidžba i vidljivost.

Provedbom projektnih aktivnosti planirano je ostvarenje sljedećih rezultata:

 • povećanje tehnoloških kapaciteta za manipulaciju i strojnu obradu čeličnih blokova;
 • uspostava sustava za digitalizirano upravljanje i sljedivost alata u proizvodnji;
 • inoviranje i optimizacija proizvodnih procesa pred-obrade čeličnih blokova za sapnice te skidanja srha na lisnatim oprugama;
 • optimizacija procesa nabave komponenti korištenjem softvera za upravljanje alatima;
 • unaprjeđenje lanca opskrbe inovacijom procesa nabave sirovina.

Ostvarenjem predviđenih rezultata postići će se specifični cilj, odnosno, svrha projekta – Povećati tržišnu konkurentnost i otpornost tvrtke Jedinstvo-PNO transformacijom poslovanja na industriju 4.0. Postizanjem svrhe projekta, doprinijet će se i ostvarenju općeg cilja – Zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva kroz poticanje kružnog gospodarstva i tehnološki napredne proizvodnje u metaloprerađivačkoj industriji.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

 • Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima;
 • Rast prihoda od prodaje;
 • Rast prihoda od izvoza;
 • Zapošljavanje novih djelatnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Jedinstvo – PNO d.o.o.

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!