Uspješno proveden EU projekt „Razvoj hibridnog uređaja FPC 700/1400“

KK.01.2.1.01.0139

Nositelj projekta: Jedinstvo – Proizvodnja namjenske opreme d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 19.739.099,91 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 17.139.899,91 kn
Bespovratna potpora: 11.416.992,83 kn
Razdoblje provedbe: 1. srpnja 2018. – 1. srpnja 2021.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., trideset i šest (36) mjeseci nakon početka provedbe, tvrtka Jedinstvo – Proizvodnja namjenske opreme d.o.o. je uspješno završila projekt pod nazivom „Razvoj hibridnog uređaja FPC 700/1400“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a u sklopu poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

U sklopu projekta razvijen je hibridni uređaj FPC 700/1400 za automatizaciju i fleksibilnu proizvodnju alata visoke dodane vrijednosti.

 

Provedbom projekta uspješno su ostvareni sljedeći rezultati:

R1 Validiran tehnološki koncept u laboratorijskom okruženju
R2 Prototipiziran hibridni uređaj FPC 700/1400
R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani i predstavljeni poslovnoj, znanstvenoj te široj zainteresiranoj javnosti

Također, uspješnom provedbom projekta ostvaren je multi-sektorski učinak na nacionalnu ekonomiju kroz razvoj hibridnog uređaja FPC 700/1400 kao sustava visoke dodane vrijednosti za proizvodnju dijelova za cestovna vozila u prioritetnom području Promet i mobilnost.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija na:

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Jedinstvo – Proizvodnja namjenske opreme d.o.o.

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!