Teh4Ind

Uspješno proveden EU projekt “Teh4Ind – Povećanje proizvodnih i tehnoloških kapaciteta za jačanje konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o.”

KK.03.2.1.05.0205

Nositelj projekta:  Teh-Cut d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 55.297.890,52 kn

EU udio u financiranju projekta: 15.659.682,20 kn

Razdoblje provedbe: 1. listopada 2017. – 1. listopada 2019.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., dvadeset i četiri (24) mjeseca nakon početka provedbe, tvrtka Teh – Cut d.o.o. uspješno je završila projekt pod nazivom „Teh4Ind – Povećanje proizvodnih i tehnoloških kapaciteta za jačanje konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o.“
sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a u sklopu poziva “Kompetentnost i razvoj MSP”.

Provedbom projekta uspješno su ostvareni sljedeći rezultati:

 • R1 Povećani proizvodni kapaciteti te unaprijeđen tehnološki stupanj nabavom novih proizvodnih linija za strojnu obradu metala
 • R2 Optimiziran cjelokupni poslovni proces Tvrtke te eliminirani viškovi i gubici u proizvodnji
 • R3 Ojačani interni kapaciteti i kompetencije djelatnika usvajanjem znanja i vještina za upravljanje novim strojevima i tehnologijom
 • R4 Pojačana vidljivost tvrtke i ostvaren pristup novim kupcima na europskom tržištu kroz sudjelovanje na sajmovima
 • R5 Osigurana kvalitetna promocija i vidljivost tvrtke i projekta
 • R6 Osigurano učinkovito upravljanje projektom

 

Ostvarenjem rezultata projekta postignuta je svrha projekta – Jačanje konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o. povećanjem proizvodnih i tehnoloških kapaciteta, povećanjem efikasnosti proizvodnih procesa i jačanjem internih resursa, čime se ujedno doprinijelo ostvarenju općeg cilja – povećanju rasta, izvoza i konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o. i hrvatskih MSP-ova u sektoru metaloprerađivačke industrije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Više informacija na:

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Teh-Cut d.o.o.

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Tvrtka Teh-Cut d.o.o. je 01. listopada 2017. godine započela s provedbom projekta “Teh4Ind – Povećanje proizvodnih i tehnoloških kapaciteta za jačanje konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o.“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta:  Teh-Cut d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 55.297.890,52 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 42.243.080,21 kn

EU udio u financiranju projekta: 15.659.682,20 kn

Razdoblje provedbe: 1. listopada 2017. – 1. listopada 2019.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Duško Radović, direktor, dusko.radovic@teh-cut.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

 1. Nabava novih tehnologija za modernizaciju i automatizaciju procesa strojne obrade metala
 2. Jačanje internih kapaciteta za uvođenje novih tehnologija
 3. Jačanje imidža tvrtke i proizvoda na europskom tržištu
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracijavost.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest jačanje konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o. povećanjem proizvodnih i tehnoloških kapaciteta, povećanjem efikasnosti proizvodnih procesa i jačanjem internih resursa.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju rasta, izvoza i konkurentnosti tvrtke Teh-Cut d.o.o. i hrvatskih MSP u sektoru metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • R1 Povećani proizvodni kapaciteti te unaprijeđen tehnološki stupanj nabavom novih proizvodnih linija za strojnu obradu metala
 • R2 Optimiziran cjelokupni poslovni proces Tvrtke te eliminirani viškovi i gubici u proizvodnji
 • R3 Ojačani interni kapaciteti i kompetencije djelatnika usvajanjem znanja i vještina za upravljanje novim strojevima i tehnologijom
 • R4 Pojačana vidljivost tvrtke i ostvaren pristup novim kupcima na europskom tržištu kroz sudjelovanje na sajmovima
 • R5 Osigurana kvalitetna promocija i vidljivost tvrtke i projekta
 • R6 Osigurano učinkovito upravljanje projektom

Projektom se izravno doprinosi poboljšanju poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP. Slijedom navedenog, razvojem malog i srednjeg poduzetništva te razvojem novih kompetencija i stvaranjem novih radnih mjesta, projekt će imati učinak na jačanje regionalne konkurentnosti te poboljšanje ekonomske uspješnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Teh-Cut d.o.o.

Imate li upit?

Stojimo Vam na raspolaganju!